Spotkanie edukacyjne

W dniu 24.10.2015 odbyło sie zorganizowane przez Klub VOLVO pod patronatem PZM spotkanie edukacyjne o ruchu drogowym. Zajęcia prowadził nadkomisarz Leszek Konefał w sposób kompetentny, dowcipny i obrazowy.
Spotkanie zakończyło sie wręczeniem przez policjanta opasek odblaskowych wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Sołtysowi Zębic za udostępnienie świetlicy, a Panu policjantowi licząc na dalszą współpracę za ciekawy i inspirujący wykład.

do góry